یادی از پیر گوکه

فامیلیش  پیر گوکه  بود  اسمش  یادم  نمی  اید .با یک  موتور  این  ور   انور  می  رفت  .

تفکر  بزرگی   در   سر  داشت .جذب  منابع  برای  زدن  یک  پل  در منطقه  که  بخش  دو سوی  رود خانه   را  بهم  وصل  می  نمود . دوندگی  زیادی  کرد  و  سر  انجام  موفق  شد . او توانست  مسئولین  قانع نماید  اینجا یک  پل  لازم است .  انچه  او می  خواست صورت  پذیرفت  .   پل  ایجاد   شد    و ارتباط  بر قرار شد .اما اکنون  خبری  از ان  مرد  بزرگ  ندارم  کجاست  این مرد دل شکسته؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید