کار در مزرعه و کار در شالیزار

این  همه  را من باید جمع  کنم

با خدایا  بامید  تو  شروع  می  شود

او سخت  کار  می کند

 

دیگران  نیز هممانند او

او  هم  سخت  مشغول است

زنان نیز همدوش مردان کار می کنند

باید  تلاش  کرد


/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد حسنی

عکس کرفتی بسیار زیبا بود