خواهر زن تونی بلر مسلمان شد !!!چه حرفها!!!

بنقل از 20/30تاریخ 89/8/3خواهر زن تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس مسلمان شد ،راستی شما  باورتان می شود ؟خدابخیر کند ،دیگر معلوم نیست این انگلیسیها چه نقشی برا ی ما کشیده اند.آن از خود تونی بلر که گرایش به همجنس گرائی دارد و این هم از خواهر زنش!!

/ 1 نظر / 8 بازدید