همه چیز ساده برگزار می شود

بقعه  اقاسید  حمزه  و هارون  ،اینجا  همه  چیز  ساده  بر قرار  می  شود .سفره ای  در طول  چند  متر  با چیدنی  های  ساده   .نه  نه  از   مرغ  بریان  خبری  نیست، چای  شیرین  و  اش  .تعدادشان  انگشت  شمار   است  فقط  انهائیکه   میل  دارند  موقع  افطار   دور  هم  جمع   باشند  و  از  سریالهای   جور  واجور  تلویزیون   بدور .شیخ  احسان  شاد  و قبراق  است   مثل  همیشه   انجا  در کنار  سفر   می  نشیند  نوذر  عاشوری  هم  سفره  مج  . از ظرف  پلاستیکی   یکبار مصرف  هم  خبری نیست  تو  می   توانی  صدای  قاشق  را در ظرف  چینی   بشنوی  و از  این  بابت  که  فردا  کنار رود خانه  پُر از  ات و اشغال  و ظروف   پلاستیکی  باشد،خاطر  جمع  باشی.

/ 0 نظر / 3 بازدید