یک د ختر یک دنیا ارزو

اسمش سمانه  است  ،بی  ریا   و پاک  مثل  همه  دخترهای  سرزمین  ما  ایران  کلاس  چهارم  است   ترانه  باز باران   اثر  مرحوم گلچین  گیلانی را حفظ   کرده است .

تنها کاری  که توانستم برایش انجام دهم ،یک حساب  20 هزار تومانی برایش بازنمودم ،اخه او فامیل ما است

/ 0 نظر / 4 بازدید