هیچ نمی دانم دوربین اسیر من است یا من اسیر دوربین

هیچ نمی  دانم دوربین اسیر  من هست  یا  من   اسیر  دوربین

..اگرچه موهایم  سپید شده  است    و تا  اخر  چیزی  باقی  نمانده  است    ولی  و مثل اینکه  این دوربین  منرا  رها  نمی  کند و می  خواهد  تا  ابدیت  همراهم  باشد تا از چهره های شاد  هم وطنان  عکس  بگیرم و انگاه انهارا بر دیوار خانه ام  بچسبانم  و یا انرا  در انترنت  بگذارم   تا  هم وطنی از  ان سوی  دنیا  از مملکتی  بنام  نروژ  یا  امریکا  به دیدنش  باید و  انوقت  برای  لحظه ای   غم غربت  از چهره  غمگین  بزداید و با  دیدن  عکسی از وطن  این سرزمی اریائی شادی  را  به  قلبش  راه دهد و انوقت  همسرش  را صدا بزند و بگوید :هی  ببین  عزیزم   یک  عکس دیگر  از ایران   سر زمین  من  و تو  کی می  شود  بدانجا بر گردیم

وقتی  که  به همسرت نگاه  می  کُنی  می  بینی اشگ از چشمان زیبایش .....

/ 0 نظر / 3 بازدید