عکس یک قهوه چی 1

اسمش اسماعیل  است   قهوه خانه ای  محقر ولی قلبی به وسعت دنیا دارد  تنها  ارزویش  سفر به مشهد مقدس  بعد از  برداشت  شالی  است  وبس.... و این کفایتش می  کند

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد نعمتی

می دونید حکمت اختراع سرسره واسه آدما چیه؟ میخوان از بچگی به آدم یاد بدن صعود چقدر سخته و سقوط چقدر آسون!!!