آهای ایرانی کجا هستی؟گوانگ ژو؟

یک عکس قشنگ از لاهیجان  برای تمام ایرانیان  سرتاسر دنیا،هیچ ربطی به موضوع ندارد من فاضلی پاشاکی اموز 89.9پنجاه هزارتومان کم اوردم  البته در بانک مل.اگر عکس گذاشتن را یاد گرفته باشم ،عکسهای قشنگ از مالزی برایتان می گذرام،آیا ثروت و فقر دو چیز جدا ناپذیر است؟ولش کن بابا عکس را ببینیدباغ ملی لاهیجان  ماکت قوری در حال ریختن چای

/ 1 نظر / 4 بازدید