خواهش از خدواند 1

در مورد نذر  و نیاز  چه بسیار گفته اند  و اگر  ما هم بگویم بسیار  و بسیار خواهد شد

پس  حرفمان  را با عکس  می زنیم  حرف  دل   من   و حرف  ناگفته   دل  تو را ،مهم نیست  اترا  چگونه    خواهیم زد ،مهم این  است   که  جرات  پیدا  کنیم و انرا بزنیم   و  این  خدواند است  که با صبر  و حوصله   انرا می شنود.

                            و حالا   یک  خواهش  از خواند بکن

 

/ 0 نظر / 4 بازدید