کُشتند

همین دیروز تعداد 35 تا از بوقلمون های اقای محمد-ر  را کَشتند.بوقلمون های بیچاره در حالیکه سر و کله شان سیاه شده بود و از دهانشان اب می چکید لش  به لش در حیاط خانه شان افتادند و مردند.بوقلمون های بیچاره کار به کار کسی نداشتند و فقط به  مزرعه عاری از شالی می رفتند و چرا می کردند.واقعا ضرر تلخ است بخصوص ضرر میلیونی  برای یک کشاورز ساده -امیدوارم بعدن از این اتفاقات بد نیفتد

/ 0 نظر / 47 بازدید