اچارفرانسه...

نام سید جلال نام فامیل حقیقی..اینجا در روستایمان و قرب جوار کسی نیست که او را نشناسد.روزانه صداها مکالمه بدون غل و غش دارد از بیجارکاری نشائ برنج بینی شخم بیجار خرید فروش چوب و درخت و هر کار مثبتی را که قادر به انجام ان نیستید،اینمرد با جد و سعی بی مانند هم مانند اب خوردن برایتان انجام می دهدمثلا حالا برنج بینی دارید انی و فورا شرایط را برای شما فراهم می نماید شما فقط بالای کول پشته بنشید و دستور بدهید

/ 1 نظر / 29 بازدید
بهروز گیلانی

از بودن وماندن گریزنیست ماندن,آری...ماندن وبه تماشانشستن دروغ را که عمرچه شاهانه میگذرد درشهری که ریا را پنهان نمی کنند وصداقت همشهریان تنها درهمین است. (احمدشاملو)