سال نو به سبک بانکی

پول  نو  نداریم البته  برای  شما !

پول  درشت  نداریم  البته  برای  شما!

ایران چک  نداریم   البته  برای  شما!

تسهیلات  قطع  است  البته برای شما!

وقت  برای احوالپرسی  نداریم  البته  برای شم!

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهشید

بیا پیش ما بعد از احوال پرسی ی ایران چکه درشت و نو به عنوانه تسهیلات بت میدیم. بیا سال خوبی داشته باشی بهتر از پارسال و هر سال عیدت هم گل گلی