مواظب ماشین خود باشید!!!

در یک شرکت اتفاق افتاد،جریان از این قرار است که راننده مینی بوس یک شرکت  معتبر در   لاهیجان  پس از پارک کردن مینی بوس در سراشیبی محل شرکت و پیاده شدن از ان گرم صحبت با دوستانش بود ،ناگهان دید مینی بوس در حال دنده عقب امدن است  انها با تعجب به طرف مینی بوس دویدند  تا مانع  برخورد آن با در وازه شرکت شوند .متاسفانه انها نتوانستند مانع بر خورد مینی بوس  با دروازه شرکت شوند.خوشبختانه این حادثه موجب  تلفات انسانی نشده  و در ثانی  مینی بوس بیمه بدنه دارد وثالثا راننده با خوشحالی و خنده  انرا بیان می کند.پس مواظب ماشین خود باشید بخصوص زمانی که انرا در سراشیبی پارک می کنید

مواظب خودتان باشید.

/ 0 نظر / 4 بازدید