اسیری بنام خشایار جعفری ارودگاه 14 تکریت

سلام  خشایار  جعفری  کجا  هستی ؟ خیلی  دوست  شما  را  ببینم .

راستی  حسن  لوله  کجاست؟

خشایار  یادت  می  اید  ما  همگروه  بودیم

واقعا  سخت  بود یک  پتو برای  3 نفر انهم  چه   پتوئی

/ 0 نظر / 4 بازدید