کمک به نوازنده 1

محمد فاضلی  پاشاکی  کارمندی 243980 کارمند  بانک  برایتان می  نویسد .هم اکنون ساعت 30دقیقه  بعد از  نیمه شب  است .در میان  ارشیو  عکسها   به  عکس بسیار جالبی  بر خوردم    که  در تاریخ  13901229 در استانه  اشرفیه   عکاس  برداری  شده  بود با دیدن  این  عکس   به  نتیجه  ملموسی  سالیان  پیش  به ان  دست  یافته بودم  رسیدم .واقعا  ایرانیان   ملتی  ناشناخته  هستند    با فر  هنگ   و اداب  خاص  مربوط  به خود ملتی  که  ایالات   متحده  بعد از  سالها  و  خرج  کرد   میلیاردها  دلار  شناختی دقیقی  از  ان پیدا  نکرده است  و... با هم عکس  را ببینیم.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید