انها می توانستند بهتر از این باشند اما....

با اینکه ارامگاه معین در چند قدمی من واقع شده اما خیلی دیر متوجه برگزاری مجلس سالگرد درگذشت دکتر محمد معین شدم.برای اولین بار گروه پیشتازان دانش اموزی با لباس های مخصوص به خود در دو طرف پیاده رو منتهی به ارامگاه ایستاده بودند.هر یک با شاخی از گل،خو شگل وخوش تیپ با خنده ای ملیح که تازگی اینگونه موارد را برای بیشترمان به ارمغان می اورد.البته صفوف شان منظم منظم نبود و هرکدام به شگل و شمایلی ایستاده بودند.مثل اینکه اصلا به انها اموزش داده نشده بود که برای چه به اینجا امده اند و باید چکار کنند وبه نظر انها از موضوعی بنام خبرداراصلا بی اطلاع بوده، چیزی را که من جلوی درب ورودی کاخ امپراتوردرکولالامپوربه کرات مشاهده نمودم که سربازان چطورساعتها بدون هیچ حرکتی برسرجایشان خبردارمی ایستند.البته با توجه به اموزشی که به انها داده شد بود خیلی خوب بود و چیزی شبیه به متولی برگزار کننده مراسم دکتر معین شبیه بود که به تازه گی تصمیم گرفته شده انجمنی دائمی برای بهتربرگزاری مراسم دکتر معین تشگیل گردد!.امیدوارم بار دیگر این نوجوان خونگرم با ذوق و شوقی بیشتردرچارچوب اساسنامه 14 ماده و 7 بندی سازمان پیشتازان دانش اموزی کشوربه فعایت بپردازند و دیگر نگویند ما خسته شده ایم و کی باید برویم و مربی بگوید "تا اقا وزیر برودباشید." و به پاس زحمات بی شائبه شان عکسها را برای شما به نمایش می گذارم

/ 0 نظر / 25 بازدید