یکی نیست بمن بگوید پیرمرد!

یکی  نیست  بمن  بگوئید  پیرمرد  ترا  چه  به  عکس  اپلود  کردن   برو بگیر  چرت ات  را بزن ،تو  اصلا  می  دانی  اپلود  بمعنی  چیه.در  زیر  بعضی  عکسها  خیلی  چیزهای  تند و تیز  می  نویسی  حتما  27  ماه  ماندن  در  زندانهای عراق  بست  نبوده که بازم دلت......

 

/ 0 نظر / 4 بازدید