سلام صدتا سلام

سلام،من محمد فاضلی  پاشاکی  هستم ،کارمند بانک.بشماره  کارمندی 243980ثبت شده در بخش کارمندان  ایران ،از اینکه  به  دیدن وبلگم  امدی  خوشحالم.برایم تفاوت چندانی  ندارد چه دینی  داری  ،ارمنی  هستی  ، یهود هستی  یا زرتشی   یا  اینکه به  بودا معتقد هستی  برایم   مهم  این است  که  ترا  خدای  محمد (ص) بوجود  اورد ه ،کجائی   دوستم من  هموطنم   ای  ایرانی  هر  کجائی  ایران  هستی  انشاله  سر افراز   باشی

دوستان دارم  برای  همیشه

راستی  ما  تو اردوگاه  14  تکریت  عراق  دو  اسیر  هموطن  ارمنی  داشتیم

/ 1 نظر / 9 بازدید
سید قادر سید علوی

سلام جناب فاضلی اسمتون آشناست کاش یه غکس هم میذاشتی تجدید خاطره میشد ... سید علوی اسایشگاه 4