سخنی از بزرگان

ابن سینا  گفته: همین  که   شایسته  تعریف  باشی  برای  تو کافی است.

  و اما   دیل  کارنگی  گفته:چاپلوسی  همه  گوینده  را فاسد  می  کند  و  هم شنونده  را.

/ 0 نظر / 4 بازدید