ورود یک خبرنگار

بعضی مواقع ،زمان پرداخت چک یا دریافت وجه جهت واریز بحساب با مشتریان  مختلف  سر صحبت باز می کنم ،انها هموطنمان از قشرهای مختلف ،چه پولدار  و چه بی پول مطالبی را عنوان می کنند که گاه باعث تاسف و گاه باعث  خوشحالی و بعضی مواقع موجب  حیرتم می شود،مثلا دختر خانمی یا بهتر بگویم،خانمی آمده بود برای دخترش حساب باز کند،خوب حساب باز کردن اشکالی ندارد هر مادری می تواند برای  فرزندش حساب باز کند پس جریان چیست؟کجایش تعجب برانگیز است؟خدمت شما عرض کنم می دانید این مادر چند سالش بود؟!مادره 15سالش بود،هم جالب بود و هم باعث تعجب انسان می شود دختری که در این سن و سال باید......بیشتر ننویسم که سیاسی می شود .این همه را گفتم تا بگویم خانم روحانی خبرنگار که مدتها در شهر تبریز بسر می برد اکنون در شهر لاهیجان است .او برا خرد کردن چک امده بود که با ارائه گواهی رانندگی اش ،شناختمش ،پسوند اسمش هنوز باعث زیبائی اسمش است.مقدمش گرامی باد خانم روحانی پاشاکی   

/ 0 نظر / 3 بازدید