بازرس اداره من1

اگرچه   اسم   بازرس  را  می  شنوم  حالم    بهم  نمی  خورد چون  انها  ادمهای   مستمندی  هستند  که   نیازمند  هستند 

 نیازمند  پول   نه  نه     چون  انها  برای  هر  ماموریت  کُلی  مایه  می  گیرند     خُب  بگو  دیگر  جونم  را  به  لبم  رسوندی   بگو  ده  (ری)  انها  نیازمند  محبتند    که  باید  با  چاشنی   حق  با شماست    بله  قربان    شما  درست  می  فرماید  را  با هم مخلوط  کرد  بهم  زد  و به  خوردشان  داد   البته  مخلوط  کن  هم  باید   برقی  با شد  و گرنه  خیلی  زود  از  کوره   در  می  روند  . اما  خودمانی   یکی  از  این  بازرسها    همین  امروز  حالم  را  گرفت   رویهم   رفته  ادام   مهربانی    بود   که  منرا  مورد  سرزنش  قرار  داد   خوب  کار   بازرسین  اینطوری  است باید  اشگال بگیرند و گرنه .....

/ 0 نظر / 5 بازدید