مادران 1 مشت ایران از کوتی بونیه

ساعت  7:32صبح   بهار1391کوتی بونیه  سیاهکل  مشت ایران   مثل  گذشته  با  سطل  دنبال  سبزی  محلی  برای  ارائه در بازار  محلی   شهرستان سیاهکل   شمال  ایران  می  باشد.برای  مشت  ایران  بازنشستگی  معنا  ندارد  و شاید   قوانین  مملکت   ما  در  بر گیرنده  این امر  برای  او  نیست.به  امید  هم  فراگیر شدن  قانون بازنشستگی.

/ 0 نظر / 4 بازدید