ثانیه های پُرالتهاب در لات

ثانیه های پُرالتهاب در لات

-مردان اهنی دارهای تیز خود را بی امان برساقه شالی فرود می اورند ،در این مزرعه پرهای اهنی دروگر این ماشین غول اسا که همه چیز را زیر چرخ های اهنی خود خُرد له و لورده می کند،هنوز جایی باز نکرده..

/ 0 نظر / 31 بازدید