توصیه می شود به مالزی نروید

توصیه  می  شود   به  مالزی   نروید.نه به  این دلیل  انجا  به  ادم  بد  می  گذرد و دارای  مردمان بدی  هست  .،نه  هرگز   اینچنین  نیست مالزی  دارای  مردمان بسیار خونگرمی  است که  به  انسان  احترام   خاص می  گذارند    بخصو ص به سیاحان  .به  نظر   من  شما به   عنوان  یک  ایرانی  بهتر  است   جهانگردی  را  از  کشور های  همجوار  شروع  نموده  ابتدا به  کشورهای  همجوار  مثل  اذربایجان  ترکمنستان   ارمنستان  و چند کشور   همسایه سفر نماید  و  با  زندگی  انها  که  قبلا به  عنوان  بخشی  از  سر زمین  مادری   بوده  اشنا  و  سپس  به  نقاط  دور  دست   سفر نماید.

این  فقط یک نظر بود..

/ 1 نظر / 3 بازدید
لاتي

سلام آقاي فاضلي/پارسال دوسفرخارجي داشتم اولي تركيه بودكه يه هفته تواستانبول خونه دوستم كه توي اون شهر درس ميخونه بودم شهر بسيارقشنگيه با مسجدهاومناره هاي فراوان كه از ترافيك وتكدي گري اصلا خبري نيست وسيستم حمل ونقل عموميش خيلي عاليه مخصوصا متروش ولي روح سرمايه داري در اونجا حاكمه وپول معيارارزشهاست وتنظيم كننده روابط اجتماعي اگه خواستيد بريد حتما با اير لاين تركيش سفركنيد كه پذيرايش واقعاعاليه مخصوصا نوشيدني هاي كه به مسافرين ميدن ودوميش كشورارمنستان بود, ارمنستان يه كشور كوهستانيه خيلي موادخوراكيش ارزونه برعكس تركيه كه خيلي گرانه و هنوزبقاياي تربيت سوسياليستي رو ميشه دررفتارمردمانش مشاهده كردطبيعتش بكر وزيباست گوشت خوك رو به شيوه تنوري كباب ميكنن وخيلي عاليه لذيذه ديدن درياچه سيوان خالي ازلطف نيست.ولي اين دفعه اگه پول دستم اومد وقتش روداشتم دوست دارم پاريس رو ببينم عروس جهان ومهد فرهنگ ودموكراسي ميگن ازهركافه ش يه مكتب ادبي ظهوركرده شهر انقلاب شهر دانته, روبسپير,ژان پل سارتر,ژان لوك گدار,سرت رو درد آوردم به اميدديدار.