شهلا جاهد اعدام شد چرا ؟

او برای چه اعدام شد؟برای اجرای حکم خداوند؟یابرای بوالهوسی های یک مر د ؟ چگونه خواهیم توانست همسرمان را برسفره عشق تنها بگذاریم و با احساسات یک دختر ،بله با احساسات یک دخترکه تازه چندین بهار را پشت سر گذاشته بازی کنیم و سرانجام او را به صلابه عشق بکشیم و دو زن را در فاصله نه چندان دور و در زمانی بسیار کم به سینه خاک بسپاریم و سپس در کناری بنشینیم و خوش بگذرانیم و بگویم :دماوند واقعا زیباست

/ 0 نظر / 3 بازدید