امان از دست رئیس

امان  از  دست  رئیسها ،الخوص  رئیس  ما  دیدن  او   مرا  بیاد  طنز پرداز بزرگ انگلیس  اقای  یا بهتر  بگویم  مرحوم  نورمن  می اندازد .هیچ می  دانید  رئیس    رئیس    ما  چه  بهش  گفت؟

او گفت  :تو   ادم  خوبی  نیستی!  بگو  چرا؟

 چون  کارمندان  زیر  دستت  از  تو  تعریف  و تمجید می  کنند!!!!!!!!!!!! فقط  به  همین  خاطر. این  هم   یک  نظر   بعد  از  نظریه  مرحوم  داروین

/ 0 نظر / 3 بازدید