اخرین قبض صادره 8 ماه پیش

عده ای زیادی از دوستان بمن گفتند فلانی تو که وبلگ داری لااقل این مشگل کوچک ما را توش بنویس شاید مسئولین امدند کاری کردند.بیشترشان گله مند بودند که چند ماهی می شود که قبض اب برای ما صادر نشده متعجبانه پی گیری کردم اما به جایی نرسیدم ...امروز موقع برگشت از مزرعه او را دیدم درست همانجا روبروی منبع و تاسیسات اب.از او جریان را سئوال کردم گفت حقیقت دارددیگر خسته شدم از بس که به رشت و لاهیجان پیش این و ان رفتم تا حقوقم را بگیرم.اخه ترا بخدا حقوق ماهی 120هزار تومانی هم چیزی است که شرکت مربوطه از دادن ان خود داری می کند مدت یک سال شاید دوسال است که حقوق نگرفتم تاحداقل با این حقوق بخور نمیر بتوانم امورات زندگی ام را بگذرانم .به خدا پیش مردم شرمنده هستم اگر اب اینجا را نگاه کنی واقعا اب نیست بیشتر اوقات گل الود هست یک لوله اب هم از بالا محله پاشاکی گرفتند که قدرت چندانی ندارد نمی تواند مردم را مرتفع نماید فشاراب خیلی ضعیف است.بله درست است8 ماه است که برای خواندن کنتور اب به دم درب منازل مردم نرفته ام،خدا و پیغمبری از مردم شرمنده هستم که متوسل به چنین حربه ای شده ام امیداوارم مسئولین مربوط فکری به حال من و به حال این مردم بکنند که نزدیک به یک سال است کنتور ابشان خوانده نشده است..امیدوارم انهایکه این را می خوانند فکری به حال کنتورهای قرائت نشده روستای پاشاکی پایین بکنند.گرچه انها محبت کردن چند هفته پیش پمپ اب اینجا را درست کردن....درضمن قسمتی ازاتاقک تاسیسات اب و تابلو برق زیر باران قرار دارد نرسیدن به تنها پرسنل این تاسیسات باعث شده که کُل محوطه پُر از خار و خاشاک گردد لطفا مشاهده کنید

/ 3 نظر / 26 بازدید
بهروز گیلانی

آقای برادرسلام- مشکللات ومعضلات جامعه ما ریشه ی وساختاریه در اشل های بزرگترما این معضلات درسطح ملی وکشور می بینیم انتظارمعجره داشتن از چندعکسی که حضرتعالی دروبلاگت میذاری که مخاطبان چندانی نداره کاریست درحد رفع کوتی ,حتماازآمارهای,اعتیاد,طلاق,کودکان کار,اختلاس های ریزودرشت باخبری همه این گرفتارهای ریشه درعدم پاسخگویی وشفافیت وتمرکز قدرت وثروت که دراختیار یه الیگارشی صاحب نفوذقرار داره. پای ما لنگ است منزل بس بعید دست ما کوتاه خرما بر نخیل

بهروز گیلانی

سلام-بله تفاسیرمتفاوته ومختلفه وتشخیص سره ازناسره ذهنی پویا,جستجوگروتحلیل گرمیخواد,کارروشنفکرنقدوبررسی قدرت وارائه طریق به مردم وجامعه ست درغیراینصورت جامعه دچارانحراف وعقب گرد تاریخی میشه وفساد چون موریانه تمامی ارکان جامعه رو میخوره وپوک میکنه,رفیق شفیق همانطوری که درکامنت قبلی عرض کردم درغیاب احزاب سیاسی قدرتمند ,مطبوعات آزادومستقل,نهادهای غیردولتی,...درجامعه فسادامری طبیعی ومحتومه,وهرخر مهره ی خودرا جای مروارید جا میزنه,پوپولیسم درقامت منجی محرومان جامعه چطوردر دولت قبلی ظاهر شدوچقدرازسرمایه های ملی کردبه هوا فرستاد!نهادسازی دوست خوبم باید نهاد سازی کرد نهادها ارکان جوامع دموکراتیک هستند بایداز این فرایند حمایت کرداخیراحزب اتحاد ملت ایران از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفت همان مشارکت های سابق باید ازشون حمایت کردجریان سالم وتکنوکرات جامعه هستندهرچند با ایده وایده ال ها ی من فرسنگ ها فاصله دارند.

بهروز گیلانی

درکامنت قبلی کلمه (دود)کرد جا افتاده(سرمایه های ملی رو دود کرد وبه هوافرستاد)