نون حلال 1

این  محمد فاضلی  پاشاکی  است  که براتان  می  نویسد .امار حاکی  از این است که وبلاگم از دیروز بینده  بیشتری  داشته  .خوشحالم می  کنید   و ممنونم   که  به  من  سرک می کشید  اگر چه   کلبه   حقیر   است     جا  برای   جلوس شما  بسیار اندک .هم  وطن  نمی  دانم   کجای  این  سرزمین  بزرگ اریائی  هستی  .شاید  مهم  نباشد  چون  در هر جای این مملکت  باشی  می  دانم  دلت  برای    ایران   و  ایران   این  سر  زمین  بزرگ  اریائی  می  تپد  .اگر در خارج  از مملکت  نیز  باشی  اینچنین  است  .می  دانم  دلت  برای  شنا  د ر کیا  جوب  و سفید رود  و بسیار  رودهای  زیبا  این  سرزمین  تنگ  شده   است  امیدوارم  اوضا ع  جور  شود   تا  پا به وطنت   قدم بگذاری  و از  هوای  این  سرزمین  استنشاق  نمائی.

اما حکایت  امروز که  من اسمش  را  نون حلال  گذاشتم .در کنار ارامگا ه معین  اکنون   شده  است  پاتوق فلافل  فروشها  و دکهای  جور   و اجور   و ایستگاه  راننده گان  تاکسی  که  کُلا  حال و هوای  فرهنگی  انجا را  عوض  نموده  است و بر پُل حشمت رود  ایستاده  بود یم  جوانی  را دیدم که هن  هن کُنان  جعبه ای را  بر  دوش می کشد. با دیدن من  و دوستم   جعبه  ر  ا بر زمین  نهاد  و راه  لشت  نشا  را  از ما پرسید  راهنمایش  کردیم اما  او ماند مثل  اینکه  خسته  بود و دنبال  یک نفر  می گشت  تا  با او  سخنی   بگوید  از بارش  پرسیدیم  . جعبه  ای از  تخم  اردکی  را به همراه   داشت. گفت  5 تا از این جعبه  ها  در  لشت  دارم  که  می  خواهم   انها  را به   کرج  ببرم  و بفروشم  .بچه  کرج  بود  و لهجه اش  هیچ  شباهتی   به بچه های کرج نداشت .اما  این  برامان  مهم  نبود  او   هموطن  ما  بود  اکنون  در کنارمان   بود  کیلومترها   دورتر   از خانه اش  قرار گرفته  بود  و بدنبال  لقمه ای   نون   بود  ،نون   حلال   چیزی  که  این  روزها  به نظر  نمی  رسد   حلال و حرامش برای  بعضیها  زیاد  مهم  نباشد .راستی  هر  تخم  مرغ    چقدر  می  توانست   برای  او  منفعت داشته  باشد  ..عکسی ازش  گرفتم  و  پرسیدم  می  توانم  عکست  را  در وبلاگ  بگذارم  تا   بدین  وسیله چهره  یک  مرد  ،مردی  که  بدنبال  لقمه  ای  نون  حلال  است  و از  کرج  تا شمال  سرسبز  خستگی   راه  را  به تن می  خرد  نشان   دهم   با  لبخندی جواب مثبت  دارد .اینهم  چهره مردی که   که  نمی  خواست  از  قرض الحسنه  صد میلیون تومانی  استفاده   نماید .اقای..... حق  نگه دارش

 

/ 0 نظر / 3 بازدید