هنوز در آستانه اشرفیه برفی نباریده است

امروز  تاریخ 89/10/21ساعت  پنج  صبح  است،با وجود  بوران  و سرما  زیاد درآستانه اشرفیه هنوز برفی بر رو زمین  ننشسته  است تا  موجب خو شحالی  کودکان  و موجب ناراحتی  بزرگسالان  شود اگرچه  اکثر  مردم  با  خریدن   بیل  و پارو   و قدری  سوخت خود را برای  مقابله با برف  اماده کرده اند ،با  وجود  این  بنظر  می  رسد  کسانی  باشند  که  احتیاج  بکمک  داشته باشند.بر اثر  بارش  باران  بعضی  از کوچه  ها را  اب  فرا  گرفته است  ولی  بنعمت   وجود حشمت  رود   و سپید  رود  خطری  متوجه  ساکنان  آستانه  اشرفیه  نمی  شود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید