جاده جیرکتیک خاطره ای بیاد ماندنی

سالیان  سال   پیش  زمانی  که  من  و تو   خیلی  کوچک  بودیم   این  جاده  بر پا  شد   البته  شاید  بیشتر  شما  دنیا  نبودید   وبعضی  ها  نیز  سن و سالی  ازشان  گذشته .یک سری  مردم  با  کمک  همدیگر  با  بیل  و کلنک  به  طرف  روستای  به  ما  امدند  وقتی  که  به  زمینهای   روستا  ما رسیدند  با  مقاومت  بعضی  از  افراد  روستا  ما  روبرو شدن   و بعد بزن  بزن   شروع   شد   و اما  در  اخر  انهائیکه   که می  خواستند  جاده  بکشند   موفق   شدند   اما  هنوز  پس از  سالهای  سال  این  جاده  چند کیلومتری  هنوز  که  هنوز  است  پا بر جاست  یاد  انهائیکه  در احداث  این جاده  کمک  کردن بخیر مرحومبن  حاج محمد خلیلی    حاج گل محمد خلیلی  رضا اکبری   غلامحسین اکبری  عبدالحسین   صالحی    حاجی  تبوراک   اقای  دیمر  محمد خان دوستدار   نصرت  رحمتی   علی  چائچی   علی  محمد جهانگیری   شاد  علیگل  اکبری   و اقایان  نادر اکبری   حاج  محمد اکبری    و بعضی  از  افراد که  الان حضور  ذهن  ندارم  اگر   دوست  دارید  انهائیکه   جلو  این  راه سازان  را  گرفته  بودند بنویسم  ولش  کِن بابا  خوبیت ندارد

این عکس  جاده 

/ 0 نظر / 4 بازدید