زنی گریخت متواری شد یا عاشق شد

پاشاکی   یک زن با دو بچه  بعد از گذشت سالهای سال  متوجه شد یا گشت که عاشق شده انهم عاشق یک مرد عیالوار  که شبیه منصور خواننده بود البته خودش مدعی بود ما که چنین چیزی را ندیدیم و احساس ننمودی ..بله سر انجام  دندان به جگر گذاشت اطفال صغیر تنها گذاشت  به عشق منصور و بودن با منصور گریخت. البته با عده ای فمنیست صحبت نمودم و انها گفتند که او کار خوبی کرده و به ندای دلش گوش فرا داده...دم همشان گرم

/ 0 نظر / 83 بازدید