اینهم چند عکس گیل مردی

می  دانم  دلتان  برای  عکس های  بیجار  وبجارسر  تنگ  شده   عکسهای  زیادی  در این باره  دارم   که کم  کم  برایتان  می  گذارم  البته  کیفیت  پایین عکس  بدلیل این است که انها  را از فیلم   دوربین کپی کردم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید