کمی در باره مالزی

می خواهم بشما بگویم ،وقتی که به انجا سفر می کنید البسه کمتری  بدارید ،البته بیشتر لیاسهای را که بر می دارید تابستانی باشد چون انجا ازسرما خبری نیست.فصل زمستان و پاییز ندارد و همیشه  هوایش گرم و شرجی است ،در حال حاضر قیمت لوازم  با ایران تفاوت  چندانی ندارد .اب برای خوردن ندارد و بیشتر باید از اب معدنی استفاده کنید .نان در انجا کم است و مانند ایران نیست که در هرکوچه و برزنی  نانوائی باشد و شما با خیال راحت  هز موقع  که دلتان خواست به  انجا بروید ویک یا دو نان گرم بگیرید و شکمی از عزا در بیاورید.البته چند ایرانی غیور در انجا نانوائی  دایر کرده اند  و لی قیمتش خیلی گران است و  اگرحتما قصد سفر به انجا دارید  چند بسته نان  لواش و چند قوطی کنسرو با خودتان ببرید  حال اگر  زعفران و پسته نبرید ان پیش کشتان و دیگر اینک اگر وضعتان خوب است دور اینها  را که گفتم ببرید خط بکشید  چون پول خودتان است و هر بلائی که دلتان خواست  می توانید سرش بیاورید  و انجا هر خریدی را بکنیدخنده البته برای  پوز دادن می توانید پسته و خاویار ببرید ود انجا تناول بفرمائید  و نگران ان نباشید  چون به هر مقدار خواستید در فرودگاه  موجود می باشد و فقط قیمتش یک مقداری بگو و نپرس گران است!!!! ادامه دارد.....بای بای

/ 1 نظر / 3 بازدید
ارتمیس

کمی تا قسمتی اینارو میدونستم.