فروشنده (بازار مج)

 استانه اشرفیه .در  مراسم  های  مختلف مذهبی  دست فروش هابه پهن کردن   بساط می پردازند .از محصولات  محلی  گرفته  و متاسفانه محصولات  بنجل  و ارزان چینی نیز در این بازارها  عرضه  می  شود

لطفا  نگاه کنید.../ 0 نظر / 4 بازدید