مالزی

من  محمد هستم  ،محمد فاضلی  پاشاکی  کارمند  یکی  از  بانکهای  ایران.حسابدار هستم  یا شاید  بهتر باشد بگویم ممیز حساب  هستم  .کار با  رایانه در بانک  هیچ وقت منرا خسته  نمی  کند  و شبها وقتم  با  نوشتن  در وبلاگ و همچنین  نوشتن  داستان سپری  می  کنم  اولین داستانم  با  نام باران  در ارودگاه چاپ شده  و دومین داستان را بنام اخرین  طلب  از  خداوند در حال  نوشتن  هستم  در ارشیو  عکس  به  جستجو پرداختم تا عکسی برای شما انتخاب  کنم  که  به  این  عکس رسیدم  یک  ایرانی  در معبد امیدوارم از  ان  لذت  ببرید.

/ 0 نظر / 4 بازدید