هیچ می دانید؟

هیچ  می  دانید  پایان  سال  نزدیک است و  سرمان  در بانک  خیلی  شلوغ   با  وجود   این   امروز  به  لنگرود  رفتم  و  برایتان کُلی عکس  گرفتم  وگذاشتم  رو وبلاگ و سری  دوم  را   دارم  ویرایش  می  کنم  تا  نیم ساعت  دیگر  رو سایت  می  گذارم  اگرچه  خوابم  می  اید  و حالی  ندارم  اما     و

اما  من قربان  ان  رو  ماهتان  برم  اشکالی  ندارد.  

/ 0 نظر / 3 بازدید