مژدگانی(بهر قیمتی)

مژدگانی  بهر  قیمتی   این  اولین  چیزی  بود  که  در  اولین  لحظه  ورود  بر  دیوار  بانک   و جلوی  درب  ورودی  بانک   بچشم  می  خورد  .دیدم  خالی  از  لطف  نیست  این  عکس  را  شما  هم ببینید و بدانید  عشق  انسانها  متفاوت  است   و گاهی  انسان برای  رسیدن  به  مطلوب  خود  دست  بهر  کاری  می زنند . 

/ 0 نظر / 4 بازدید