سلام صبح بخیر اخبار امروز و دیروز استانه اشرفیه1

سلام صبح بخیر .هوا خوب و طراوت خاصی دارد باراندگی دیشب نسیم ملایمی را به همراه اورده .برق کوچه ما بعد از 8 ماه همچنان روشن است افرین بر رئیس برق استانه اشرفیه که در دورنگی را در انسان بوجود می اورد یک احساس متفاوت با انچه که در تلویزیون می ببینیم لامپ اضافه خاموش 6 لامپ مدتهاست که شبانه روز می سوزد بانک شعبه ما نیز همچنان شلوغ است برای پرداخت یک فیش باید بیش از نیم ساعت بایستی و دیگر جنازه نوجوان 16 ساله که در روستای زهند ه و در سفید رود غرق شده بود بعد از نزدیک به یک هفته در حالیکه به یک کنده گیر کرده بود پیدا شد خدا رحمتش کند ........

/ 0 نظر / 3 بازدید