من محمد ابراهیم هستم

من محمد ابراهیم  هستم  ،محمد ابراهیم  فاضلی  پاشاکی

مادرم  این  اسم  را بر رویم  گذاشت .

او باور داشت   که  اسم   دو  پیامبر   حافظ  من  خواهد بود .

می  دانید  چرا؟

چون بیچاره ، دو دختر   ١٣  و ١۴ ساله  را عرض  بیست روز  از  دست  داده  بود  و بعد  از  یک سال  یک  پسر   را.

/ 0 نظر / 4 بازدید