پنج شنبه بازارسیاهکل

همین امروز پنج شنبه5-6-1394...این اخرین جابجایی پنج شنبه بازار سیاهکل طی سالیان اخیر هست.گرچه محل کنونی بازارچه جای بدی نیست و در کنار کانال اب رسانی ابهت خاصی پیدا می نماید و اما راسته بازاریان چنان در هم پیچده مثل اینکه کُلشکن(مرغ)درباغ سیر افتاده و همه چیز را بهم زده،به ظاهر هیچ کس هم در صدد سامان دادنشان هم نیست و مامورین شهرداری هم همان وجه قبض عوارض را می خواهند و بس..مثلا شما در راسته پارچه فروشی هستند به ناگاه انبوهی از زنبوران از جعبه انگورهمسایه شما را دنبال می کنند و....جاروی محلی دانه ای 10هزارتومان-پنیر گاوی خیکی کیلوئی 17 هزار تومان—پنیر خیکی گوسفندی کیلویی22 هزار تومان-کوجه کیلوئی هزارپانصد تومان

/ 0 نظر / 33 بازدید