پاشاکی جی

عکس خاطره بقیه موارد
 
سال نو به سبک بانکی
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱ : توسط : محمد فاضلی پاشاکی

پول  نو  نداریم البته  برای  شما !

پول  درشت  نداریم  البته  برای  شما!

ایران چک  نداریم   البته  برای  شما!

تسهیلات  قطع  است  البته برای شما!

وقت  برای احوالپرسی  نداریم  البته  برای شم!