پاشاکی جی

عکس خاطره بقیه موارد
 
زنش قهر کرده !!!!
ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٥ : توسط : محمد فاضلی پاشاکی

می  خواستم   بدنبال   و کار کاسبیم   بروم   کتاب  خواندن   و  ویرایش  عکسها    و اماده  شدن  برای  جهشی   دیگر،تا  در میان  گور  جا  نگرفته .

اگرچه  درگذشته  پرسه  می  زنم  ولی  به  اینده  امیدوارم ،همانند   شما که  در کنار  خانواده  محترمتان  هستید و  اگر چه  گلی  ندارم   تا به  شما  تقدیم  نمایم  ولی  می  خواهم    بگویم    که  او   نالان بود و می گفت   خانمش  قهرکرده    و  به  خانه  پدرش  رفته   بهش   گفتم    با یک شاخه  گل  سرخ  و بهمراه    یک  جعبه  شیرینی   به  دیدارش   بشتابد  به نظر  شما  بد گفته  ام   ؟ اگرچه    بد  نگفته ام ،اما  اینجا  یک  سئوال  از خود  دارم   ایا  این مشگل  برای  خود   و شاید  برای شما  پیش  می  امد   به  همین   سادگی   با  یک  شاخه  گل  و یک  جعبه   شیرینی  پا پیش  می گذاشتیم ؟! شاید  این  را می گفتیم  :اینقدر  خونه پدرش  بموند  تا  علف....قهر