پاشاکی جی

عکس خاطره بقیه موارد
 
اینجا ایران است this is iran
ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٥ : توسط : محمد فاضلی پاشاکی

اینجا  ایران   است      ایران   بزرگ        ایران    اریایها    با  پرچمی  سه

رنگ  .

اینجا  ایران  است   سرزمین  ارش  کمانگیر .

اینجا  ایران   است  سرزمین  اریوبرزن.