پاشاکی جی

عکس خاطره بقیه موارد
 
یک نمای داخلی از چایخانه
ساعت ٥:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٦ : توسط : محمد فاضلی پاشاکی

یک  نمای  داخلی   از  چایخانه  در  پاشاکی

عکس مربوط به تاریخ89/11/5می باشد