پاشاکی جی

عکس خاطره بقیه موارد
 
عکس ترا بخدا اینجا را نگاه کنید!
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٠ : توسط : محمد فاضلی پاشاکی

محمد فاضلی  پاشاکی  برایتان  می  نویسد

دنیای  متمدن  مالزی    روبروی  هتل  سر  پاسفیک  مالزی