پاشاکی جی

عکس خاطره بقیه موارد
 
جاده و رود خانه
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٠ : توسط : محمد فاضلی پاشاکی

جاده  و  رو دخانه

محل  پشتا  سرا  پاشاکی نزدیک  جاده  سراوان  و سیاهکل